Oferta naszego biura

Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów przy zryczałtowanym podatku dochodowym
 • prowadzenie ewidencji do rozliczania podatku VAT
 • sporządzanie i zgłaszanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • prowadzenie sprawozdawczości transakcji obrotu wewnątrzunijnego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi oraz Zakładami Ubezpieczeń Społecznych

Usługi dotyczące kadr i płac:
 • ewidencja personalna pracowników
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy i inne)
 • prowadzenie kart urlopowych, ewidencji godzin nadliczbowych i inne
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzenie listy płac
 • przygotowywanie raportów RMUA
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)

Usługi dla osób prywatnych:
 • sporządzanie podatkowych zeznań rocznych
 • usługi w zakresie zwrotu podatku VAT z faktur remontowo-budowlanych
 • usługi doradcze przeznaczone dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej